VISA NHẬT BẢN === Làm Visa du lịch đi Nhật Bản

VISA NHẬT BẢN === Làm Visa du lịch đi Nhật Bản

Đăng lúc: 23-06-2016 02:44:48 PM

Giá từ: 2.730.000 đ Thời gian làm: 8 ngày Loại visa: 3 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 30 ngày Ghi chú: Hộ chiếu còn giá trị sử dụng

VISA HÀN QUỐC  === Làm visa đi công tác Hàn Quốc

VISA HÀN QUỐC === Làm visa đi công tác Hàn Quốc

Đăng lúc: 23-06-2016 02:41:44 PM

VISA HÀN QUỐC ===Làm Visa Hàn Quốc đi du lịch

VISA HÀN QUỐC ===Làm Visa Hàn Quốc đi du lịch

Đăng lúc: 23-06-2016 02:32:48 PM

Giá từ: 3.150.000 đ Thời gian làm: 10 ngày Loại visa: 3 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 30 ngày Ghi chú: Hộ chiếu còn hạn sử dụng 6 tháng

XIN VISA HỒNG KÔNG========= DU LỊCH (3T1L)

XIN VISA HỒNG KÔNG========= DU LỊCH (3T1L)

Đăng lúc: 21-06-2016 11:20:06 AM

Giá từ: Liên hệ. Thời gian làm: 21 ngày Loại visa: 1 tháng 2 lần Thời gian lưu trú: 7 ngày Ghi chú: Mức giá áp dụng với thời gian làm visa là 6 ngày

XIN VISA HỒNG KÔNG ====CÔNG TÁC (1T1L)

XIN VISA HỒNG KÔNG ====CÔNG TÁC (1T1L)

Đăng lúc: 21-06-2016 12:14:40 PM

Giá từ: Liên hệ. Thời gian làm: 21 ngày Loại visa: 1 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 7 ngày Ghi chú: Mức giá trên áp dụng đối với Visa có thời gian làm là 6 ngày

VISA HỒNG KÔNG ==== Làm visa du học tại Hồng Kông (1T2L)

VISA HỒNG KÔNG ==== Làm visa du học tại Hồng Kông (1T2L)

Đăng lúc: 23-06-2016 02:13:27 PM

Giá từ: 1 đ Thời gian làm: 6 ngày Loại visa: 1 tháng 2 lần Thời gian lưu trú: Đang cập nhật Ghi chú: Chứng minh tình trạng kinh tế.

VISA TRUNG QUỐC === Thủ tục làm visa Trung Quốc đi du lịch (3T1L)

VISA TRUNG QUỐC === Thủ tục làm visa Trung Quốc đi du lịch (3T1L)

Đăng lúc: 23-06-2016 02:18:23 PM

Giá từ: Liên hệ. Thời gian làm: 8 ngày Loại visa: 3 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 15 ngày Ghi chú: Hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng!

VISA TRUNG QUỐC === Xin visa Trung Quốc đi công tác (3T1L)

VISA TRUNG QUỐC === Xin visa Trung Quốc đi công tác (3T1L)

Đăng lúc: 23-06-2016 02:23:23 PM

Giá từ: Liên hệ. Thời gian làm: 6 ngày Loại visa: 3 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 30 ngày Ghi chú: Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng

VISA ĐÀI LOAN === Làm Visa đi thăm thân tại Đài Loan

VISA ĐÀI LOAN === Làm Visa đi thăm thân tại Đài Loan

Đăng lúc: 23-06-2016 02:27:28 PM

Giá từ: Liên hệ. Thời gian làm: 8 ngày Loại visa: 3 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 30 ngày Ghi chú: Hộ chiếu còn hạn sử dụng