VISA PHÁP === Làm visa đi du lịch Pháp

VISA PHÁP === Làm visa đi du lịch Pháp

Đăng lúc: 23-06-2016 03:11:33 PM

VISA NGA ====Xin visa Nga đi du lịch

VISA NGA ====Xin visa Nga đi du lịch

Đăng lúc: 23-06-2016 03:07:26 PM

Giá từ: Liên hệ. Thời gian làm: 10 ngày Loại visa: 3 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 15 ngày Ghi chú: Hộ chiếu còn hạn sử dụng

VISA BA LAN ==== Xin Visa đi du lịch tại Ba Lan (3T1L)

VISA BA LAN ==== Xin Visa đi du lịch tại Ba Lan (3T1L)

Đăng lúc: 23-06-2016 02:54:31 PM

Giá từ: 2.795.000 đ Thời gian làm: 15 ngày Loại visa: 3 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 30-90 ngày Ghi chú: Hộ chiếu với thời hạn còn giá trị ít nhất 90 ngày trước khi kết thúc hạn thị thực

VISA ANH ==== Làm visa đi thăm thân – du lịch – công tác ở Anh

VISA ANH ==== Làm visa đi thăm thân – du lịch – công tác ở Anh

Đăng lúc: 23-06-2016 02:48:32 PM

Giá từ: 2.795.000 đ Thời gian làm: 21 ngày Loại visa: 3 tháng 1 lần Thời gian lưu trú: 15 ngày Ghi chú: Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng

 VISA HÀ LAN ====Xin visa du lịch đi Hà Lan (6TnL)

VISA HÀ LAN ====Xin visa du lịch đi Hà Lan (6TnL)

Đăng lúc: 23-06-2016 02:57:55 PM

Giá từ: 2.795.000 đ Thời gian làm: 20 ngày Loại visa: 6 tháng nhiều lần Thời gian lưu trú: 15 ngày Ghi chú: Hộ chiếu còn hạn ít nhất 06 tháng tính đến ngày khởi hành